Preteky pre deti a mládež

24.02.2015 00:00

PRE DETI A ŽIAKOV: Pre najmenšie deti bude pripravený program na ihrisku v podobe rôznych súťaží. Program pre mladšie generácie bude prebiehať počas hlavného behu