Úhrada štartovného

11.05.2016 20:52

Kto by sa chcel prihlásiť dopredu a vyhnúť sa tak vypísovaniu prihlášok na štarte a taktiež ak chce ušetriť, môže sa prezentovať on-line.

Pretekári, ktrorí sa prezentujú on-line, uhradia štartovné až na mieste v sume 6€.

Pretekári, ktorí nevyužijú on-line prezentáciu a budú sa prezentovať až na mieste, pre nich bude štartovné 8€.

V prípade, ak ste sa už zaprezentovali on-line a rozhodli ste sa, že z nejakých dôvodov na preteky neprídete, prosím, napíšte mi mail na adresu: urbanovsky.martin@centrum.sk , aby som vás mohol vyradiť z prezenčnej listiny.